Keluarga

Memahami istilah LGBT dengan lebih mendalam

LGBT adalah salah satu topik yang sering dibincangkan dalam masyarakat, dan sering menimbulkan perdebatan. Untuk memahami istilah LGBT dengan lebih mendalam, lihat penjelasan lengkap dalam artikel ini.

LGBT adalah singkatan dari istilah Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Akronim 'LGB' merujuk kepada orientasi seksual tertentu. Sementara itu, singkatan 'T' merujuk kepada identiti jantina seseorang individu.

Memahami Konsep Orientasi Seksual dan Identiti Seksual

Sebelum membincangkan LGBT, penting untuk anda memahami konsep orientasi seksual dan identiti jantina terlebih dahulu, kerana ini adalah dua konsep yang berkaitan dengan istilah LGBT. Inilah penjelasannya:

Orientasi seksual

Ini adalah istilah yang merujuk kepada tarikan, sama ada seksual, romantis, dan emosional, seseorang kepada individu lain dari jantina tertentu. Orientasi seksual terdiri daripada:

  • Heteroseksual
  • Homoseksual
  • Biseksual

Orientasi seksual seseorang bukanlah sesuatu yang boleh dipilih atau diubah. Beberapa pakar perubatan dan organisasi malah melihat orientasi seksual sebagai sebahagian daripada sifat seseorang.

Identiti jantina

Identiti gender adalah istilah yang digunakan untuk menentukan jantina seseorang. Identiti jantina mungkin atau tidak sama dengan jantina anda dilahirkan.

Sebagai contoh, seseorang menentukan identiti jantina sebagai wanita kerana dia dilahirkan dengan jantina wanita. Walau bagaimanapun, seseorang juga dapat menentukan identiti jantina sebagai wanita, walaupun dia sebenarnya ditakrifkan sebagai lelaki sejak lahir.

Perlu diingat bahawa orientasi seksual dan identiti jantina adalah 2 konsep yang berbeza. Setiap orang mempunyai orientasi seksual dan identiti jantina mereka sendiri, tetapi jantina seseorang tidak menentukan orientasi seksual mereka.

Sebagai contoh, orang transgender boleh melabelkan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau tidak sama sekali.

Kenali istilah LGBT

Setelah mengetahui konsep orientasi seksual dan identiti jantina, maka kita dapat membincangkan istilah LGBT dengan lebih mendalam. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah LGBT:

1. Lesbian

Lesbian adalah orientasi seksual yang merujuk kepada tarikan seksual, emosi, atau romantis wanita kepada wanita lain. Di samping itu, istilah lesbian kini juga digunakan untuk menggambarkan tarikan wanita trans kepada wanita atau wanita trans lain.

2. Gay

Gay adalah istilah yang menggambarkan tarikan seksual, romantis, atau emosi seseorang kepada orang lain dengan jantina yang sama. Contohnya, seorang lelaki tertarik pada lelaki lain, atau seorang wanita tertarik dengan wanita lain.

Walau bagaimanapun, istilah gay lebih sering digunakan untuk menggambarkan tarikan lelaki terhadap lelaki lain. Di samping itu, istilah gay juga digunakan untuk:

  • Transmen yang hanya tertarik pada lelaki
  • Transwomen yang hanya tertarik pada wanita

Sebelumnya, orientasi seksual ini disebut sebagai homoseksual. Walau bagaimanapun, hari ini istilah homoseksual dianggap istilah yang ketinggalan zaman dan menyinggung perasaan. Oleh itu, istilah gay kini lebih banyak digunakan berbanding homoseksual.

3. Biseksual

Biseksual atau sering disingkat 'bi' adalah orientasi seksual yang menggambarkan tarikan seksual, romantis, atau emosi seseorang kepada 2 atau lebih jantina. Contohnya, seorang lelaki mungkin tertarik kepada lelaki dan wanita.

Namun, daya tarikan yang dimiliki oleh biseksual tidak selalu sama. Contohnya, ada biseksual yang cenderung lebih tertarik pada wanita tetapi juga mempunyai tarikan kepada lelaki dan sebaliknya.

4. Transgender

Transgender atau sering disingkat 'trans' adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identiti atau ekspresi jantina (maskulin dan feminin) berbeza dari jantina mereka semasa lahir (lelaki dan wanita), misalnya:

  • Transwomen, iaitu wanita yang ditetapkan sebagai lelaki semasa lahir
  • Transmen, iaitu lelaki yang ditetapkan sebagai wanita semasa lahir

Dalam istilah transgender terdapat juga istilah transeksual. Transsexual adalah istilah yang digunakan untuk orang transgender yang telah melakukan perubahan fizikal dengan terapi hormon atau pembedahan, atau mengalami perubahan identiti, seperti perubahan nama atau jantina.

LGBT dan Kesihatan Mental

Pada mulanya, LGBT dikategorikan sebagai gangguan mental. Namun, pada tahun 1975, Persatuan Psikologi Amerika menyatakan bahawa orientasi seksual seseorang, seperti lesbian, gay, dan biseksual, bukanlah gangguan mental.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) juga merancang untuk menghapus transgender dari kategori gangguan mental. Transgender kemudian akan diklasifikasikan di bawah istilah ketidakcocokan gender.

Keputusan ini dibuat kerana ahli psikologi tidak menemukan hubungan antara orientasi seksual dan identiti dengan keadaan kesihatan mental seseorang.

Sebaliknya, orientasi dan identiti seksual seseorang dianggap aspek normal seksualiti manusia. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa LGBT bukanlah gangguan mental.

Walau bagaimanapun, anda tentu boleh mempunyai pendapat atau pandangan anda sendiri mengenai LGBT. Namun, lebih baik kita tidak memandang rendah atau mendiskriminasi orang LGBT.

Sebabnya, penyelidikan menunjukkan bahawa orang LGBT lebih berisiko menderita pelbagai gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, kemurungan, penyalahgunaan dadah, hingga cubaan membunuh diri, kerana diskriminasi yang mereka terima dari masyarakat.

Sekiranya anda mengalami masalah mengenai identiti atau orientasi seksual anda, jangan ragu untuk berjumpa dengan psikologi atau psikiatri.