Kesihatan

Privasi

DASAR PRIVASI

Privasi anda sangat penting bagi kami.

Dasar privasi ini (“ Dasar Privasi ”) Menerangkan bagaimana kami menangani dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami melalui Platform kami. Dengan menggunakan Platform kami, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat dalam Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi ini merupakan sebahagian daripada Terma dan Syarat kami. Harap maklum bahawa syarat yang ditentukan dan digunakan dalam Terma dan Syarat kami diadopsi di sini, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini. Semua rujukan kepada "anda" dalam Dasar Privasi ini merujuk kepada Pelanggan dan Penyedia Perkhidmatan di Alodokter (sebagaimana yang berlaku).

1. MAKLUMAT ANDA

Maklumat yang dikumpulkan semasa anda menggunakan Platform, menerima atau memberikan Perkhidmatan, termasuk:

A. Maklumat Peribadi Anda

Maklumat peribadi anda merangkumi nama, alamat, nombor telefon, tarikh lahir dan alamat anda e-mel yang anda berikan semasa mendaftar di Platform kami. Maklumat ini juga merangkumi maklumat peribadi lain yang anda tambahkan ke akaun anda, seperti biografi.

B. Maklumat Kesihatan Peribadi Pelanggan

Maklumat kesihatan peribadi pelanggan merangkumi jantina, keadaan kesihatan yang diketahui, ubat-ubatan, alergi, vaksinasi, sejarah perubatan, sasaran kesihatan, catatan jurnal kesihatan, serta preskripsi, laporan dan fail perubatan yang dimuat oleh Pelanggan dari semasa ke semasa di Platform.

C. Maklumat Perniagaan dari Penyedia Perkhidmatan

Penyedia Perkhidmatan akan memberikan maklumat profil mereka serta perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan melalui Platform. Penyedia Perkhidmatan juga akan memberikan kaedah pembayaran dan alamat penagihan pilihan mereka untuk pembayaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang mereka berikan. Alodokter boleh menyimpan maklumat kad kredit atau maklumat mengenai kaedah pembayaran lain.

D. Data Operasi

Untuk meningkatkan pengalaman penggunaan Platform anda, Alodokter menggunakan kuki , log pelayan , dan mekanisme serupa yang lain untuk membolehkan fungsi tertentu, meningkatkan perkhidmatan, memantau penggunaan perkhidmatan, dan untuk tujuan pemasaran di dalam dan di luar Platform. Mekanisme ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna, mengekalkan tetapan sesi, membantu pengesahan automatik untuk perkhidmatan yang sering digunakan jika diperlukan oleh persediaan anda, dan mengaktifkan keperluan fungsi serupa lainnya. Anda boleh menggunakan tetapan penyemak imbas untuk melumpuhkan kuki semasa menggunakan perkhidmatan web kami. Walau bagaimanapun, ini mungkin menyebabkan beberapa ciri dan perkhidmatan Alodokter tidak berfungsi dengan baik. Rakan kongsi pihak ketiga kami juga boleh secara automatik menerima dan menyimpan maklumat bukan peribadi atau data tanpa nama mengenai aktiviti dalam talian anda dari masa ke masa.

2. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

A. Umum

Data peribadi yang anda berikan mungkin dikumpulkan dan digunakan oleh Alodokter untuk tujuan berikut atau berkaitan dengan tujuan berikut:

i. membenarkan anda menggunakan atau mengakses ciri interaktif atau kawasan yang selamat dari Platform apabila anda memilih untuk melakukannya;

ii. menjalankan penyiasatan yang relevan ke atas maklumat yang anda berikan;

iii. menangani atau menyelesaikan sebarang aduan, pertanyaan atau penyiasatan yang melibatkan anda;

iv. menjalankan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan ketentuan pematuhan dalaman Alodokter, termasuk yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur dalaman Alodokter;

v. menyemak dan memantau komunikasi elektronik dan akaun peribadi;

vi. memfailkan atau apa-apa maklumat yang diperlukan atau diminta oleh pemerintah, peraturan dan / atau pihak berkuasa undang-undang (termasuk permintaan dari pihak berkuasa asing, pengawal selia dan / atau undang-undang);

vii. memproses maklumat peribadi sensitif (yang mungkin termasuk maklumat kesihatan diri yang berkaitan dengan keadaan perubatan atau demografi) untuk memantau dan memberikan faedah atau tujuan tambahan lain; \ viii. yang diperlukan untuk penyediaan atau kelulusan perkhidmatan pihak ketiga;

ix. permintaan ketekunan wajar dari pengawal selia, rakan niaga ( rakan sejawat ), Pelanggan Alodokter, dan institusi kewangan;

x. maklumat hubungan kecemasan;

xi. apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Kami juga akan menangani maklumat tertentu seperti yang dijelaskan di bawah.

B. Maklumat Kesihatan Peribadi Pelanggan

Maklumat kesihatan peribadi Pelanggan yang diberikan melalui Platform dan / atau melalui penggunaan Perkhidmatan, yang tidak diungkapkan secara terbuka, tidak akan dibagikan, diungkapkan, atau ditampilkan kepada orang lain selain Pelanggan sendiri dan Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan, dengan siapa Pelanggan memilih untuk berunding, siapa yang akan digunakan oleh Penyedia Perkhidmatan untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Penyedia Perkhidmatan anda akan mempunyai akses ke maklumat kesihatan peribadi anda. Penyedia Perkhidmatan anda dibenarkan untuk mengemas kini maklumat kesihatan peribadi anda dengan menambahkan catatan ulasan, sasaran kesihatan, memantau maklum balas yang relevan, sebagai bagian dari Perkhidmatan yang anda minta.

Penyedia Perkhidmatan boleh menghentikan Perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan mana pun, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mereka sendiri, dan dalam hal ini, Penyedia Perkhidmatan tidak lagi dapat mengakses maklumat kesihatan diri yang relevan dengan Pelanggan setelah penamatan.

Pelanggan dibenarkan untuk berkongsi maklumat kesihatan peribadi mereka dengan pihak lain dengan risiko mereka sendiri. Alodokter tidak bertanggungjawab atas kepatuhan pihak lain, yang akan melihat dan menggunakan maklumat yang diungkapkan oleh Pelanggan, terhadap dasar privasi.

C. Maklumat Pembayaran

Penyedia pembayaran pihak ketiga kami akan mempunyai akses ke kaedah pembayaran dan maklumat alamat pengebilan anda semasa anda membuat atau menerima pembayaran (yang berkaitan) untuk rancangan langganan kami. Pihak ketiga ini terikat dengan tanggungjawab kontrak perniagaan mengenai keselamatan dan kerahsiaan. Kami tidak bertanggungjawab atas pelanggaran privasi atau keselamatan yang timbul dari atau berkaitan dengan penyedia pembayaran pihak ketiga. Alodokter boleh menyimpan butiran kad kredit anda atau kaedah pembayaran dalam talian lain yang mungkin anda gunakan.

D. Maklumat Perhubungan

Platform akan menghantar komunikasi (e-mel dan pemberitahuan lain) kepada anda dari semasa ke semasa mengikut tetapan pemberitahuan anda. Pada masa pendaftaran, anda akan diminta untuk mengesahkan alamat e-mel anda. Maklumat hubungan anda juga dapat digunakan untuk perkhidmatan sokongan pelanggan. Sebagai tambahan, kami mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami. Sekiranya anda memutuskan untuk tidak menerima maklumat atau pengesahan dari kami pada bila-bila masa, ikuti arahan berhenti berlangganan yang diberikan dalam komunikasi apa pun.

E. Data Tanpa Nama

Alodokter dapat menganalisis maklumat tanpa nama yang dikumpulkan melalui Platform, untuk menilai trend dan minat penggunaan, profil ( profil ), pemasaran, penyediaan corak, dan untuk mengukur keberkesanan Perkhidmatan dan kandungan lain. Maklumat tanpa nama dan pengumpulan tersebut tidak dianggap sebagai maklumat peribadi.

Di bawah undang-undang perlindungan data Indonesia, kami berkewajiban untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda tepat dan terkini. Oleh itu, sila beritahu kami di [email protected] sekiranya terdapat perubahan pada maklumat tersebut.

3. PENDEDAHAN MAKLUMAT

Maklumat peribadi yang disimpan oleh Alodokter akan dikendalikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan undang-undang privasi Indonesia, kami dapat berbagi informasi peribadi anda dengan pihak ketiga jika:

i. kami berada di bawah kewajiban undang-undang, peraturan atau profesional untuk mematuhi prosedur undang-undang, proses dan pematuhan, termasuk; untuk mencegah atau menghentikan aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak beretika, atau boleh dilaksanakan; untuk melindungi hak dan keselamatan anda, kami dan orang lain; untuk mematuhi peruntukan anti pencucian wang; untuk menguatkuasakan atau menguatkuasakan Terma dan Syarat kami; atau untuk melindungi hak dan kepentingan, harta benda, atau keselamatan Alodokter atau pihak lain;

ii. semua atau sebahagian besar aset Alodokter digabungkan dengan atau diperoleh oleh pihak ketiga, atau kami mengembangkan atau menyusun semula perniagaan kami, di mana maklumat peribadi anda mungkin merupakan sebahagian daripada aset yang dipindahkan atau digabungkan atau kami mungkin perlu memindahkan maklumat anda ke entiti baru atau pihak ketiga yang akan menjalankan perniagaan kami;

iii. pendedahan maklumat kepada majikan atau tempat perniagaan anda, penasihat profesional anda, dan mereka yang dengannya kami mempunyai perjanjian promosi bersama (seperti acara yang ditaja bersama) mungkin relevan dalam keadaan tertentu;

iv. kami memberikan maklumat statistik tanpa nama mengenai pengguna Platform kami dan maklumat penggunaan yang berkaitan kepada pihak ketiga yang berwibawa, termasuk penyedia analitik dan enjin carian;

v. kami menggunakan ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan yang melibatkan pemprosesan data, seperti pengarkiban, pengauditan, perkhidmatan pemeriksaan rujukan, nasihat profesional (termasuk perundingan undang-undang, perakaunan, kewangan dan perniagaan), perkhidmatan pos ( rumah mel ), penghantaran, teknologi, laman web, penyelidikan, perbankan, pembayaran, hubungan pelanggan, pemprosesan data, insurans, forensik, sokongan litigasi, pemasaran, dan keselamatan; dan

vi. pihak-pihak ini berada di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada Alodokter, yang telah bersetuju untuk merahsiakan maklumat tersebut.

Sebilangan pihak ketiga yang menerima maklumat peribadi dari kami mungkin berada di luar negara anda atau negara tempat data tersebut dikirimkan (secara kolektif, “ bidang kuasa negara asal ”), Termasuk negara di mana Alodokter berada. Walaupun pihak ketiga sering kali mempunyai kewajiban privasi dan kerahsiaan, Anda setuju bahawa, jika diizinkan oleh undang-undang, kewajiban tersebut mungkin berbeda dari dan tidak sekeras ketentuan undang-undang privasi di wilayah hukum rumah. Dalam kes tersebut, kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dalam bidang kuasa negara asal, dan anda tidak boleh mendapatkan ganti rugi berdasarkan undang-undang tersebut.

4. PENYIMPANAN MAKLUMAT

Semasa menerima permintaan untuk menyahaktifkan akaun anda, Alodokter akan menyahaktifkan akaun anda dan mengarkibkan maklumat peribadi anda. Maklumat yang diarkibkan akan disimpan selama 5 tahun (atau lebih jika diperlukan secara sah) untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang. Segala maklumat yang anda izinkan untuk dikongsi dengan Penyedia Perkhidmatan melalui Platform kami akan disimpan oleh Penyedia Perkhidmatan sehingga perjanjian mereka dengan kami tamat. Maklumat yang tidak dikenali secara peribadi boleh disimpan selama-lamanya untuk analisis.

5. KESELAMATAN PENGHANTARAN DAN PENYIMPANAN

Semua data hanya disimpan di pelayan kami di platform yang sangat selamat. Kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan penyampaian maklumat peribadi dengan selamat sebelum dipindahkan melalui internet dari komputer atau peranti peribadi anda ke pelayan kami dan untuk melindungi maklumat peribadi yang tersimpan dalam sistem kami. Namun, anda harus sedar bahawa selalu ada risiko dalam menghantar maklumat melalui internet kerana tidak ada jaminan bahawa penghantaran data 100% selamat dan bebas risiko dari pihak lain yang mencari jalan untuk menggagalkan sistem keselamatan kami. Akibatnya, walaupun kami berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin atau memastikan keselamatan dan privasi setiap maklumat peribadi yang anda kirimkan kepada kami, dan anda menyerahkannya dengan risiko anda sendiri.

6. PEMBATASAN MENGIKUT UMUR

Dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Layanan, Anda menyatakan dan menjamin bahawa Anda adalah individu yang berhak secara sah untuk membuat perjanjian yang mengikat berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan bahawa anda berada di berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau berkahwin dan tidak berada di bawah jagaan. Sekiranya anda berumur di bawah 21 tahun dan belum berkahwin, anda mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah anda. Kecuali anda menyatakan sebaliknya, dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Perkhidmatan, kami menganggap bahawa anda berhak memasuki Syarat dan Ketentuan ini berdasarkan undang-undang Indonesia.

Ibu bapa atau penjaga sah dan Penyedia Perkhidmatan dibenarkan memberikan dan menyimpan maklumat peribadi mengenai orang lain, termasuk kanak-kanak dan kanak-kanak di bawah umur. Mana-mana pengguna yang menyediakan, menyimpan atau menghantar maklumat bagi pihak kanak-kanak / orang di bawah jagaan sepenuhnya bertanggungjawab untuk menyediakan, menggunakan dan menghantar maklumat tersebut.

7. Pautan ke laman web PIHAK KETIGA

Platform ini mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web pihak ketiga yang mungkin memaparkan tanda dagangan Alodokter. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga. Laman web lain boleh diletakkan kuki mereka sendiri atau fail lain di komputer anda, mengumpulkan data atau maklumat peribadi anda. Laman web lain mematuhi peraturan yang berbeza mengenai penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi yang anda serahkan kepada mereka. Kami menggalakkan anda untuk membaca dasar privasi atau pernyataan laman web lain yang anda lawati.

8. PERUBAHAN DASAR PRIVASI INI

Harap maklum bahawa Dasar Privasi ini boleh diubah dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini akan diterbitkan di Platform. Penggunaan Platform anda secara berterusan akan menandakan penerimaan dan penerimaan anda terhadap perubahan ini.

9. HUBUNGI KAMI

Undang-undang privasi Indonesia memberikan individu hak untuk mengakses, mengubah dan menghapus maklumat peribadi mereka. Sekiranya anda ingin mengubah atau menghapus maklumat yang kami simpan mengenai anda, sila hubungi kami di bawah.

Kami akan memberitahu anda secara bertulis jika terdapat kegagalan untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi anda dalam sistem elektronik kami, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila e-mel kepada kami di [email protected]

DASAR PRIVASI

Privasi anda sangat penting bagi kami.

Dasar privasi ini (“ Dasar Privasi ”) Menerangkan bagaimana kami menangani dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami melalui Platform kami. Dengan menggunakan Platform kami, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi ini adalah sebahagian daripada Terma dan Syarat kami. Harap diperhatikan bahawa istilah yang ditentukan yang digunakan dalam Terma dan Syarat kami diguna pakai di sini kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini. Semua rujukan kepada "anda" atau "anda" dalam Dasar Privasi ini akan merujuk kepada Pelanggan dan Penyedia Perkhidmatan Alodokter (sebagaimana yang berlaku).

1. MAKLUMAT ANDA

Maklumat yang dikumpulkan semasa anda menggunakan Platform, menerima atau memberikan Perkhidmatan merangkumi yang berikut:

A. Maklumat Peribadi Anda

Maklumat peribadi anda merangkumi nama, alamat, nombor telefon, tarikh lahir dan alamat e-mel yang anda berikan semasa anda mendaftar di Platform kami. Ini juga merangkumi maklumat peribadi lain yang boleh anda pilih untuk ditambahkan ke akaun anda, misalnya, biografi.

B. Maklumat Kesihatan Peribadi Pelanggan

Maklumat kesihatan peribadi Pelanggan merangkumi jantina, keadaan kesihatan yang diketahui, ubat-ubatan, alergi, vaksinasi, sejarah perubatan, tujuan kesihatan, catatan jurnal kesihatan, serta preskripsi, laporan dan fail perubatan yang dimuat oleh Pelanggan dari semasa ke semasa ke dalam Platform.

C. Maklumat Perniagaan Penyedia Perkhidmatan

Penyedia Perkhidmatan akan memberikan maklumat profil mereka serta perkhidmatan penjagaan kesihatan yang mereka tawarkan melalui Platform. Penyedia Perkhidmatan juga akan memberikan kaedah pembayaran dan alamat penagihan pilihan mereka untuk pembayaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang mereka berikan. Alodokter boleh menyimpan maklumat kad kredit atau maklumat kaedah pembayaran lain.

D. Data Operasi

Untuk meningkatkan pengalaman penggunaan Platform anda, Alodokter menggunakan kuki, log pelayan dan mekanisme serupa yang lain untuk membolehkan fungsi tertentu, meningkatkan perkhidmatan, memantau penggunaan perkhidmatan dan untuk tujuan pemasaran di dalam dan di luar Platform. Mekanisme ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna, mengekalkan tetapan sesi, membantu pengesahan automatik perkhidmatan yang sering digunakan jika diperlukan oleh tetapan anda dan untuk mengaktifkan keperluan fungsi serupa yang lain. Anda mungkin menggunakan tetapan penyemak imbas untuk mematikan kuki ketika menggunakan perkhidmatan web kami, namun ini mungkin mengakibatkan beberapa ciri dan perkhidmatan Alodokter tidak berfungsi dengan baik. Rakan kongsi pihak ketiga kami juga boleh secara automatik menerima dan mencatat maklumat bukan peribadi atau data tanpa nama mengenai aktiviti dalam talian anda dari masa ke masa.

2. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

A. Umum

Data yang dapat dikenalpasti secara peribadi yang anda berikan dapat dikumpulkan dan digunakan oleh Alodokter untuk tujuan berikut atau yang berkaitan:

i. membenarkan anda menggunakan atau mengakses ciri interaktif atau kawasan selamat di Platform kami, apabila anda memilih untuk melakukannya;

ii. menjalankan penyiasatan yang relevan terhadap maklumat yang anda berikan;

iii. mengurus atau menyelesaikan sebarang aduan, pertanyaan atau penyiasatan di mana anda terlibat;

iv. melaksanakan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan keperluan pematuhan dalaman Alodokter, termasuk berkaitan dengan peraturan, polisi dan prosedur dalaman Alodokter;

v. mengkaji dan memantau e-komunikasi dan urusan akaun peribadi;

vi. apa-apa pemfailan atau maklumat yang diperlukan atau diminta kepada mana-mana pihak berkuasa pemerintah, peraturan, dan / atau berkanun (termasuk permintaan oleh pihak berkuasa luar negeri, pemerintah dan / atau badan berkanun);

vii. memproses maklumat peribadi sensitif (yang mungkin termasuk maklumat kesihatan diri mengenai keadaan perubatan atau demografi) untuk tujuan pemantauan dan untuk pentadbiran faedah atau tujuan sampingan lain;

viii.sebagaimana yang diperlukan untuk penyediaan atau penerimaan perkhidmatan pihak ketiga;

ix. permintaan ketekunan wajar dari pengawal selia, rakan niaga, pelanggan Alodokter, dan institusi kewangan;

x. maklumat hubungan kecemasan;

xi. apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Kami juga akan menangani maklumat tertentu seperti yang dijelaskan di bawah.

B. Maklumat Kesihatan Peribadi Pelanggan

Maklumat kesihatan peribadi Pelanggan yang disediakan melalui Platform dan / atau melalui penggunaan Perkhidmatan yang tidak tersedia secara terbuka oleh Pelanggan tidak akan dibagikan, diungkapkan atau ditampilkan kepada orang lain selain Pelanggan itu sendiri dan Penyedia Perkhidmatan yang relevan yang mereka pilih untuk berunding, yang akan digunakan oleh Penyedia Perkhidmatan untuk tujuan memberikan Perkhidmatan kepada anda. Penyedia Perkhidmatan anda akan mempunyai akses ke maklumat kesihatan peribadi anda. Penyedia Perkhidmatan anda akan dibenarkan untuk mengemas kini maklumat kesihatan diri anda dengan menambahkan catatan ulasan, tujuan kesihatan, memantau maklum balas yang relevan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang anda jalankan.

Pembekal Perkhidmatan boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk menghentikan Perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan pada bila-bila masa dan dalam keadaan seperti itu, tidak akan lagi dapat mengakses maklumat kesihatan peribadi Pelanggan yang berkenaan setelah diberhentikan.

Pelanggan dibenarkan untuk berkongsi maklumat kesihatan diri dengan orang lain mengikut budi bicara mereka sendiri. Alodokter tidak bertanggungjawab terhadap pematuhan dasar privasi orang lain yang akan melihat dan menggunakan maklumat yang dipilih oleh Pelanggan untuk diungkapkan kepada orang lain.

C. Maklumat Pembayaran

Pembekal pembayaran pihak ketiga kami akan mempunyai akses ke kaedah pembayaran dan maklumat alamat penagihan anda pada masa anda membuat atau menerima pembayaran (yang berkaitan) untuk rancangan langganan kami. Mereka terikat dengan tanggungjawab kontrak perniagaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kerahsiaan. Kami tidak bertanggungjawab atas pelanggaran privasi atau keselamatan yang timbul dari atau berkaitan dengan penyedia pembayaran pihak ketiga. Alodokter boleh menyimpan butiran kad kredit atau kaedah pembayaran dalam talian lain yang mungkin anda pilih untuk digunakan.

D. Maklumat Perhubungan

Platform akan mengirimkan komunikasi (e-mel dan pemberitahuan lain) kepada anda dari semasa ke semasa, mengikut tetapan pemberitahuan anda. Pada masa pendaftaran anda akan diminta untuk mengesahkan alamat e-mel anda. Maklumat hubungan anda juga dapat digunakan untuk perkhidmatan sokongan pelanggan. Sebagai tambahan, kami mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk memberi anda maklumat mengenai produk dan Perkhidmatan kami. Sekiranya anda memutuskan bila-bila masa bahawa anda tidak lagi ingin menerima maklumat atau komunikasi tersebut dari kami, ikuti arahan berhenti berlangganan yang diberikan dalam mana-mana komunikasi tersebut.

E. Data Tanpa Nama

Alodokter dapat menganalisis maklumat tanpa nama dan gabungan yang dikumpulkan melalui Platform, untuk tujuan menilai tren dan minat penggunaan, profil, pemasaran, corak keperluan dan untuk mengukur keberkesanan Perkhidmatan dan kandungan lain. Maklumat tanpa nama dan gabungan seperti itu tidak dianggap sebagai maklumat peribadi.

Di bawah undang-undang perlindungan data Indonesia yang berlaku, kami memiliki kewajiban untuk memastikan maklumat peribadi anda tepat dan terkini. Oleh itu, sila maklumkan kepada kami mengenai sebarang perubahan pada maklumat anda di [email protected]

3. PENDEDAHAN MAKLUMAT

Maklumat peribadi yang dipegang oleh Alodokter akan dikendalikan sesuai dengan syarat undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Tertakluk pada kepatuhan terhadap undang-undang privasi Indonesia, kami dapat menukar maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga di mana:

i. kami berada di bawah kewajiban undang-undang, peraturan atau profesional untuk mematuhi proses penegakan hukum dan proses hukum serta prosedur pematuhan, termasuk; untuk mencegah atau menghentikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak beretika, atau boleh dilaksanakan; untuk melindungi hak dan keselamatan anda, kami atau orang lain; untuk mematuhi keperluan anti pencucian wang; untuk menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat kami; atau untuk melindungi hak dan kepentingan, harta benda, atau keselamatan Alodokter atau yang lain;

ii. semua, atau pada hakikatnya semua aset Alodokter digabungkan dengan atau diperoleh oleh pihak ketiga, atau kami mengembangkan atau menyusun semula perniagaan kami, dalam hal ini maklumat peribadi anda boleh menjadi sebahagian daripada aset yang dipindahkan atau digabungkan atau kami mungkin perlu memindahkan maklumat anda kepada entiti baru atau pihak ketiga di mana perniagaan kami akan dijalankan;

iii. adalah relevan dalam keadaan untuk mendedahkan maklumat tersebut kepada majikan atau tempat perniagaan anda, penasihat profesional anda dan pihak yang dengannya kami mempunyai perjanjian promosi bersama (seperti acara yang ditaja bersama);

iv. kami memberikan maklumat statistik tanpa nama mengenai pengguna Platform kami dan maklumat penggunaan yang berkaitan kepada pihak ketiga yang berwibawa, termasuk penyedia analitik dan mesin pencari;

v. kami menggunakan ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan yang melibatkan pemprosesan data, seperti arsip, pengauditan, pemeriksaan rujukan, nasihat profesional (termasuk perundingan undang-undang, perakaunan, kewangan dan perniagaan), rumah mel, penghantaran, teknologi, laman web, penyelidikan, perbankan, pembayaran, hubungan pelanggan, pemprosesan data, insurans, forensik, sokongan litigasi, pemasaran dan perkhidmatan keselamatan; dan

vi. pihak-pihak tersebut di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada Alodokter, yang telah dilakukan untuk menjaga kerahsiaan maklumat tersebut.

Sebilangan pihak ketiga dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi mungkin terletak di luar negara anda atau negara dari mana data tersebut diberikan (secara kolektif " bidang kuasa asal ”), Termasuk di negara-negara di mana Alodokter mempunyai kehadiran. Walaupun pihak ketiga seperti itu sering dikenakan kewajiban privasi dan kerahsiaan, Anda menerima bahawa, di mana sah, kewajiban tersebut mungkin berbeza dan kurang ketat daripada kehendak undang-undang privasi bidang kuasa asal. Dalam kes tersebut, kami tidak bertanggung jawab untuk memaksakan undang-undang dari wilayah asal, dan anda mungkin tidak dapat meminta ganti rugi berdasarkan undang-undang tersebut.

4. PEMULIHAN MAKLUMAT

Apabila menerima permintaan untuk menyahaktifkan akaun anda, Alodokter akan menyahaktifkan akaun anda dan mengarkibkan maklumat peribadi anda. Maklumat yang diarkibkan akan disimpan untuk jangka masa 5 tahun (atau lebih lama jika diperlukan secara sah) sehingga dapat mematuhi kewajiban undang-undang. Segala maklumat yang anda telah dibenarkan untuk dikongsi dengan Penyedia Perkhidmatan melalui Platform kami, akan terus disimpan oleh Penyedia Perkhidmatan tersebut sehingga perjanjian mereka dengan kami berhenti. Maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi dapat disimpan selama-lamanya untuk analisis.

5. KESELAMATAN TRANSMISI DAN PENYIMPANAN

Semua data hanya disimpan di pelayan kami di platform yang sangat selamat. Kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberikan penghantaran maklumat peribadi anda dengan selamat sebelum dipindahkan ke internet dari komputer atau peranti peribadi anda ke pelayan kami dan dalam memastikan maklumat peribadi tersebut disimpan di sistem kami. Walau bagaimanapun, anda harus menyedari kemungkinan risiko yang terlibat dalam penghantaran maklumat melalui internet kerana tidak ada penghantaran data yang dapat dijamin 100% selamat dan risiko orang lain dapat mencari jalan untuk menggagalkan sistem keselamatan kami. Akibatnya, sementara kami berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan dan privasi maklumat peribadi yang anda kirimkan kepada kami, dan anda melakukannya atas risiko anda sendiri.

6. TERHAD ATAS ASAS UMUR

Dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Perkhidmatan, Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda adalah individu yang secara hukum dapat membuat perjanjian yang mengikat berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, khususnya Syarat dan Ketentuan ini, dan bahawa Anda sekurang-kurangnya 21 tahun atau berkahwin dan tidak di bawah jagaan. Sekiranya anda berumur di bawah 21 tahun dan anda belum berkahwin, anda mesti mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga anda. Kecuali anda menyatakan sebaliknya, dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Perkhidmatan, kami menganggap bahawa anda secara sah dapat memasuki Syarat dan Ketentuan berdasarkan undang-undang Indonesia.

Ibu bapa atau penjaga sah dan Penyedia Perkhidmatan dibenarkan memberikan dan menyimpan maklumat peribadi mengenai orang lain, termasuk kanak-kanak bawah umur dan anak-anak. Mana-mana pengguna yang menyediakan, menyimpan atau menghantar maklumat bagi pihak kanak-kanak / orang di bawah jagaan memikul tanggungjawab penuh atas penyerahan, penggunaan, dan penghantaran maklumat tersebut.

7. Pautan ke laman web PIHAK KETIGA

Platform mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada, laman web pihak ketiga yang mungkin memaparkan tanda dagangan Alodokter. Kami tidak menjalankan kawalan ke atas laman web pihak ketiga. Laman web lain ini mungkin meletakkan kuki mereka sendiri atau fail lain di komputer anda, mengumpulkan data atau meminta maklumat peribadi dari anda. Laman web lain mengikuti peraturan yang berbeza mengenai penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi yang anda serahkan kepada mereka. Kami menggalakkan anda membaca dasar privasi atau pernyataan laman web lain yang anda lawati.

8. PERUBAHAN DASAR PRIVASI INI

Harap maklum bahawa Dasar Privasi ini boleh diubah dari semasa ke semasa. Sebarang pengubahsuaian pada Dasar Privasi ini akan dipaparkan di Platform. Penggunaan Platform yang berterusan akan menjadi persetujuan dan penerimaan anda terhadap sebarang pengubahsuaian tersebut.

9. HUBUNGI KAMI

Undang-undang privasi Indonesia memberi individu hak untuk mengakses, mengubah dan menghapus maklumat peribadi mereka. Sekiranya anda ingin mengubah atau menghapus maklumat yang kami simpan mengenai anda, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

Kami akan memberitahu anda secara tertulis jika terdapat kegagalan untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi anda dalam sistem elektronik kami sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila e-mel kepada kami di [email protected]